Maandag 17 februari - Herhalingsles in de Pestoeërskoel te Leveroy

Written by: author->display_name; ?>

Maandag 17 februari: Herhalingsles in de Pestoeërskoel , Sillenhoek 4, 6091 PD Leveroy, aanvang 19.00 uur
 
Bij deelname graag aanmelden via info@hartslagvoornederweert.nl